Nápady, tipy a doporučení

Jak často kontrolovat plynové spotřebiče

Všeobecně se jedná o roční servisní prohlídky. Plynové spotřebiče spadají do kategorie vyhrazených plynových zařízení kde je ze zákona o provozování plynového zařízení nutné 1 x ročně provádět servisní kontroly plynových spotřebičů do 50 kW

Co je to roční prohlídka

Roční prohlídka se skládá z vyčištění primárního výměníku, vyčištění hořáků, seřízení plynové armatury ( tlak plynu na hořáku ), kontrola účinnosti spotřebiče, dotlakování expanzní nádoby, kontrola funkčnosti plynového kotle a jeho bezpečného provozu. V případě, že Váš kotel provozujete v regionu, kde máte nekvalitní vodu ( vápenec, tvrdá voda ) může dojít k ucpání jak primárního výměníku, tak i sekundárního výměníku či zásobníku. I takto znečištěný kotel se dá vyčistit pomocí čistící pumpy a chemických přípravků.

Proč roční prohlídka

Po provedení roční prohlídky se zvyšuje účinnost plynového spotřebiče a zároveň se prodlužuje i jeho životnost. Při roční prohlídce se dají odhalit kapající spoje, které mohou zapříčinit poruchu dražší součásti kotle.

Proč si nechat vy měnit starý spotřebič

V první řadě je to z bezpečnosti provozu starého spotřebiče. Starý plynový spotřebič není vybaven senzorem spalin proti zpětnému tahu komína a se spojením špatného přívodu vzduchu do místnosti spotřebiče se stává starý spotřebič nebezpečný. Nejčastěji to bývají průtokové ohřívače Mora - PO 35, PO 371, PO 371, kotle Mora - 663, 664, 666, 668, 669, 670, 671 dále potom i starší typy kotlů Destila, Gasex, Viadrus, Dakon, Vaillant. V druhé řadě je to ekonomika provozu plynového spotřebiče v jeho spotřebě a v jeho servisu, který je nutný pro udržení jeho funkčnosti. Pro ekonomičnost provozu se vyplatí nainstalovat nový spotřebič, který sám o sobě je většinou vybaven základní regulací výkonu, kde si kotel řídí výkon dle potřeby. Pro dosažení co nejlepší účinnosti zařízení je možné ke kotly připojit ekvitermní regulaci, která přímo komunikuje s kotlem a může Vám ušetřit 20 až 25% nákladů na topení.