Uvedení do provozu

Proč je nutné uvádět plynový spotřebič do provozu

Uvedení do provozu je nutné pro uznání záruky na spotřebič a jeho záruční opravy. Uvést spotřebič do provozu musí provést autorizovaný servis vyškolený výrobcemspotřebiče, aby byl zajištěn bezbečný provoz plynového spotřebiče.

Co obnáší uvedení do provozu:

Co musíte předložit servisnímu technikovi při uvedení do provozu