Uvedení do provozu

Proč je nutné uvádět plynový spotřebič do provozu

Uvedení do provozu je nutné pro uznání záruky na spotřebič a jeho záruční opravy. Uvést spotřebič do provozu musí provést autorizovaný servis vyškolený výrobcemspotřebiče, aby byl zajištěn bezbečný provoz plynového spotřebiče.

Co obnáší uvedení do provozu:

 • Nastavení plynového spotřebiče na příslušné parametry vůči vytápěnému objektu
 • Seřízení plynového spotřebiče
 • Připojení regulačních prvků a jejich nastavení
 • Kontrola správné funkčnosti spotřebiče
 • Kontrola plynotěsnosti připojení spotřebiče
 • Posouzení místnosti, kde je spotřebič umístěn (dostatečná kubatura, přísun vzduchu, velikost větracích otvorů, atd.)
 • Řádné vyplnění a potvrzení záručního listu
 • Vystavení protokolu o uvedení do provozu
 • Předání uvedeného spotřebiče včetně zaučení obsluhy

Co musíte předložit servisnímu technikovi při uvedení do provozu

 • Kladný posudek kouřové cesty
 • Zprávu o revizi plynového zařízení
 • Zprávu o revizi elektoinstalace, pokud se spotřebič nachází v koupelně