Roční prohlídky a revize

Důvody proč provádět roční servis 
1)    Jelikož jste provozovatelem plynového zařízení jste povinen dle energetického zákona provádět roční servis plynového zařízení každých 12 měsíců ( požadují to i pojišťovny v případě plnění pojistné události ) a každe 3 roky provést kontrolu Vašeho plynového zařízení a plynových rozvodů ve Vašem objektu, revizním technikem plynových zařízení.

2)    Ročním servisem se prodlužuje životnost Vašeho kotle, dále se zvyšuje jeho účinnost a dá se předejít závažnějším opravám.

3)    U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i roční servis prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od data uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky. Tyto prohlídky doporučujeme provádět mimo topnou sezónu - tj. od  dubna do konce srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny z důvodu provádění oprav nefunk čních spotřebičů.

4)    Stálým zákazníkům naší firmy poskytujeme při ročním servisu v období od května do srpna 20% slevy, za předpokladu, že zákazník předloží buď námi zaslanou kartičku, která slouží jako upozornění zákazníka na potřebu ročního servisu, a nebo když nám zákazník předloží montážní list z loňského roku o provedené roční prohlídce.